Території Смарагдової мережі

Ці території вже можуть мати статус природно-заповідного фонду, наприклад заповідника чи заказника, або бути просто гарною лукою, на якій і досі пасеться бабусина корова неподалік вашого села.

Проте саме ці частинки природи є тими "смарагдами", що найцінніші у природі Європи, і саме їх цінність підтверджено найкращими науковцями нашої країни та міжнародними експертами.

До цієї мережі обирають території, що мають певні характеристики, такі, як наявність особливих природних оселищ (біотопів), або які є місцем існування рослин і тварин, які оберігаються в межах Європи.

Визначаючи такі території, наша країна бере на себе відповідальність щодо їх збереження, а інші європейські країни розраховують, що ці території будуть виконувати свою роль у збереженні європейської природи.

Офіційна інформація

Смарагдова мережа Європи – це мережа територій, важливих для збереження природи. Ця мережа створюється на виконання Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) в країнах, які не є членами Європейського Союзу. Конвенція відома під назвою Бернської конвенції за місцем започаткування – місто Берн, Швейцарія. На сьогодні Бернська конвенція діє під егідою Ради Європи. Україна приєдналася до цієї конвенції у 1996 році. 

Перелік українських територій Смарагдової мережі Європи станом на березень 2021 року становить 377 територій площею близько 8 млн га. Дізнатися більше інформації про ці території та про їх місце розташування можна за допомогою Оглядача територій Смарагдової мережі на сайті Ради Європи. 

Бази даних та карти територій Смарагдової мережі Європи в Україні можна знайти за зразком: для території "Poliskyi" (Поліський природний заповідник та гідрологічний заказник "Дідове озеро") за № UA0000001 маємо адресу. На бази даних щодо інших територій можна вийти, вставивши їх номери, які можна уточнити (три останні цифри номера) зі Списку територій Смарагдової мережі Європи в Україні або на сайті Ради Європи

Основою баз даних територій Смарагдової мережі є оцінка стану збереження на території видів флори і фауни та природних оселищ, включених до затверджених Постійним комітетом Бернської конвенції Резолюції № 4 (1996 ) "Про зникаючі природні середовища (оселища), що потребують спеціальних заходів для їх збереження", що оновлена у 2019 році (посилання на файл в документах), та Резолюції  № 6 (1998 ) "Про перелік видів, що потребують спеціальних заходів для їх збереження" з новою редакцією додатку, схваленому у 2011 році (посилання на файл в документах).

Визначивши території Смарагдової мережі, держава бере на себе відповідальність за непогіршення стану збереження включених до зазначених резолюцій рідкісних в Європі видів та оселищ, зокрема шляхом врахування стану їх збереження в плануванні будь-якої діяльності.

Підготовлений Радою Європи за сприяння Європейського агентства з навколишнього середовища (the European Environment Agency) та Європейського Союзу Оглядач Смарагдової мережі (The Emerald Network Viewer) дозволяє знаходити та візуалізувати запропоновані Договірними сторонами бази даних кандидатів та офіційно схвалених територій Смарагдової мережі Європи.

Документи та матеріали щодо Смарагдової мережі Європи (англійською мовою) розміщено на Довідковому порталі Смарагдової мережі – Emerald Network Reference Portal. Частину документів, перекладених українською мовою, можна знайти на нашому вебсайті та на вебсайті Смарагдової мережі, який створено на наповнюється Українською природоохоронної групою. 

Країни Європейського Союзу виконують вимоги Бернської конвенції за допомогою створення та управління мережею природоохоронних територій "Натура 2000" (NATURA 2000), відповідно до Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів (Birds Directive) та Директиви № 92/43/ЄС про збереження природних оселищ, дикої флори та фауни (Habitats Directive), скорочена назва яких – Пташина та Оселищна директиви.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: